• "Krmilje HiFi kotička"
  • "Krmilje centralne kurjave V1"

Pametna hiša

Pri izdelavi pametne hiše je trenutno v izdelavi več nekaj projektov v različnih fazah. Opisani bodo vsi, ko bo čas za pisanje. :)

Krmilje WiFi kotička deluje že nekaj let, in omogoča vklop in izklop naprav preko WiFi-ja in Telefona oziroma tablice. V tem sklopu je tudi univerzalni Ir daljninski upravljalec na RS485 vodilu.

KCK - krmilje centralne kurjave tudi že deluje par let. Preko 4-ih temperaturnih sond krmili gorilnik in črpalko. Pridobljeni podatki se shranjujejo tudi v bazo. V nadaljevanji projekta bojo radiatorji opremljeni z ventili, ki se bodo krmilili preko mreže in strežnika.

Beleženje porabe elektrike s pomočjo Monitel-a še vedno deluje. Nov vmesnik aplikacije z grafi bo še letos dokončan.

Letos je nastal tudi WiFi Rele, ki na osnovi ESP8266 krmilnika omogoča vklapljanje posametnih aparatov preko omrežja. Prvi realni uporabnik je tablica, ki služi kot komandna plošča za hišno krmilje, za vklop in izklop polnilca.

V nastajanju je WiFi - 433mHz prehod, Termostat za centralno z zaslonom na dotik in WiFi povezavo.

V fazi prvih testov je tudi WiFi vmesnik za vremensko postajo WS-2300.

Blog

Preberite zadnje objave na blogu.

Novice

Novice na Twiterju

Projekti

Uf, trenutno jih je dosti, pa ne uspem nič napisati.